Digitális munkarend 2020. március 16-tól

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanév végi digitális munkarendet és a hozzá kapcsolódó tanév végi eseményeket az alábbiak szerint szervezzük meg:

Az oktatás menete

- Június 5-ig (péntekig) a munkarend az oktatásban a megszokott rend szerint halad, azzal a kivétellel, hogy június 4-én (csütörtökön) a tanulók az órai munkát a felületre feltöltött utasítás szerint önállóan végzik (a felső tagozaton értekezletek, ill. az alsó tagozaton online tanóra nem lesz).

- Június 8-án (hétfő) az órarend és csengetési rend szerinti tanítás megszűnik.

Az utolsó héten elvégzendő feladatok június 8-án (hétfőn) reggel 8:00 órától minden tantárgyból elérhetőek lesznek a szokásos felületen.

A feladatok leadási határideje június 11. (csütörtök) 15:00 óra.

Az ingyenes tartós könyvek leadása

A tankönyvek átvétele június 8-án (hétfőn) és 9-én (kedden) történik, 9:00-14:00 óra között személyesen az iskolában az osztályfőnököknél.

A tankönyvekből kérünk minden írást és aláhúzást szíveskedjenek kiradírozni, mert csak ilyen állapotban áll módunkban azokat visszavenni.

A munkafüzetek és az angol felszerelés a gyerekeknél maradnak, de őrizzék meg, mert lehetséges, hogy szeptemberben még dolgozni fognak benne. 

Kérjük a fennálló veszélyhelyzetre tekintettel, hogy az érkezésről a nagyobb csoportosulások elkerülése érdekében, az osztályfőnökökkel /nevelőkkel telefonon egyeztetni szíveskedjenek. Az atlaszokat csak a 8. évfolyam végén kell leadni.

Év végi kirándulás

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy az év végére tervezett kirándulások, valamint a Müller György Nap elmaradnak. Mindezek helyett, június 12-én (pénteken) osztályonként tanulmányi sétát szervezünk. Ennek részleteiről az osztályfőnökök/nevelők adnak felvilágosítást. 

Ballagás és tanévzáró ünnepség

Ebben a tanévben a szokásostól eltérő módon szervezzük meg a ballagást és a tanévzáró ünnepséget. 

A tanévzáró ünnepség és a ballagás is zártkörű rendezvény lesz, amelyen csak az intézmény pedagógusai, a búcsúztató diákok, a ballagó 8. osztály és a ballagók közvetlen hozzátartozói vesznek részt. 

A búcsúzó nyolcadikosok a rendezvény után az osztályfőnököktől átvehetik a bizonyítványaikat. 

Az ünnepséget június 15-én (hétfőn) 16:00 órakor tartjuk, amelyet élőben közvetítünk az iskola Facebook oldalán (www.facebook.com/muller.gy.iskola)

Bizonyítványosztás

Az év végi bizonyítványokat, jutalmakat és okleveleket az osztályfőnökökkel előre egyeztetés szerint az iskolában lehet átvenni az alábbi időpontokban:

Alsó tagozat (1-4. osztály): június 16-án (kedden) 9:00-13:00 óra között

Felső tagozat (5-7. osztály): június 17-én (szerdán) 9:00-13:00 óra között

Amennyiben ezen időpontokban nem megoldható a szülők részéről a bizonyítvány átvétele, június 18-26-ig 9:00-15:00 óra között, azok a titkárságon átvehetők.

Június 27-től az intézmény nyári munkarendjében meghatározott nyitva tartás szerinti ügyintézés keretében lehet a bizonyítványokat átvenni.

 

Budapest, 2020. Június 2.

Bernáth Sándor

Igazgató

 

Óvodai nevelési programunkról

 

Óvodai nevelésünkben abból a tényből indulunk ki, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuumú és szociális lény egyszerre.

Figyelembe vesszük a gyermek fejlődő személyiségét, genetikai adottságait az érés sajátos törvényszerűségeit.

A spontán alkalmazott környezeti hatások mellett, tervszerűen alkalmazott környezeti hatásokkal segítjük fejlődésükben a gyermekeket (keresztény erkölcsi nevelés, magyar és angol nyelvű foglalkozás).

Igyekszünk a gyermekeknek sajátos életkoronként, életkorszakonként és egyénenként változó testi, lelki szükségleteiket, a legoptimálisabban kielégíteni.

Szeretnénk elérni, hogy óvodánk derűs, családias légkörében a gyermekek felszabadulttá, kiegyensúlyozottá, a körülöttük levő dolgokról tájékozottakká váljanak. Pedagógusaink személyén keresztül kiépüljön bennük a gyermeki bizalom, a szeretet, a megbecsülés elsajátítása, amit gyakorolni is tudjanak társaik és az őket körülvevő felnőttekkel szemben. Gyermekközpontú nevelésünkben a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Integrált nevelésünkben segítjük a teljesítményzavarral küzdő gyerekek érvényesülését. A családias légkör megteremtésével a gyermekek feszültségét oldjuk, ezzel csökken a kudarcélmény, a gyermek együttműködési készsége növekszik. A bizalom megnyerésén keresztül a pozitív magatartásmintákat erősítjük, dicsérjük, a nem kívánatos magatartásformákat leépítjük. Mindezekhez nagymértékben hozzájárul a keresztény erkölcsi nevelés, amely során az alapvető emberi értékek (igazság, jóság, szépség, szeretet) közvetítésével elősegítjük, megalapozzuk, hogy kiegyensúlyozott, az élet minden területén egyéni képességeik szerint megfelelni tudó kreatív emberré váljanak. A hátrányos helyzetű gyerekek azonosulni tudnak a bibliai történetek szereplőivel, ezáltal sajátos helyzetük és önmaguk értékelése a nevelési céloknak megfelelően változik.

 

AZ ÓVODA SPECIALITÁSAI:

     Az óvoda irányítását valamint a gyermekek szakszerű nevelését-oktatását felsőfokú végzettségű óvodapedagógus látja el
     Az óvodai ellátás igény szerint logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, esetleg konduktor bevonásával folyik
    10 fős csoportok
    Családias, befogadó, szeretetteljes légkör
    Kertvárosi zöldövezetes környezet
    Angol - magyar kétnyelvűség
     Úszás oktatás biztosítása, a gyermekek szállítását egy kisbusszal oldjuk meg
    Külön óvodaudvarral rendelkezünk, ahol a gyermekek mozgási igényüket maximálisan kielégíthetik