Digitális munkarend 2020. március 16-tól

 

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az iskolai oktatásban 1-8. osztályig MÁRCIUS 16-tól, HÉTFŐTŐL digitális munkarendre váltunk kormányzati felhívás alapján.

Ennek értelmében MÁRCIUS 16-tól, HÉTFŐTŐL a tanulóknak iskolánkba nem kell bejárni, a továbbiakban kövessék a honlapunkat és a Facebook oldalunkat. A részletekről a későbbiekben ezeken az online felületeken fogjuk tájékoztatni Önöket.

--------------------------------------

Óvoda és Családi Bölcsőde

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. március 18-tól óvodánkban és a családi bölcsődében rendkívüli munkarend lép életbe.

Ez azt jelenti, hogy csak azon gyermekeket tudjuk fogadni, akiknek szülei rajtuk kívülálló okok miatt nem tudnak otthon maradni. Számukra a fenntartó döntése értelmében gyermekfelügyeletet biztosítunk.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Vezetőség

 

Óvodai nevelési programunkról

 

Óvodai nevelésünkben abból a tényből indulunk ki, hogy az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuumú és szociális lény egyszerre.

Figyelembe vesszük a gyermek fejlődő személyiségét, genetikai adottságait az érés sajátos törvényszerűségeit.

A spontán alkalmazott környezeti hatások mellett, tervszerűen alkalmazott környezeti hatásokkal segítjük fejlődésükben a gyermekeket (keresztény erkölcsi nevelés, magyar és angol nyelvű foglalkozás).

Igyekszünk a gyermekeknek sajátos életkoronként, életkorszakonként és egyénenként változó testi, lelki szükségleteiket, a legoptimálisabban kielégíteni.

Szeretnénk elérni, hogy óvodánk derűs, családias légkörében a gyermekek felszabadulttá, kiegyensúlyozottá, a körülöttük levő dolgokról tájékozottakká váljanak. Pedagógusaink személyén keresztül kiépüljön bennük a gyermeki bizalom, a szeretet, a megbecsülés elsajátítása, amit gyakorolni is tudjanak társaik és az őket körülvevő felnőttekkel szemben. Gyermekközpontú nevelésünkben a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Integrált nevelésünkben segítjük a teljesítményzavarral küzdő gyerekek érvényesülését. A családias légkör megteremtésével a gyermekek feszültségét oldjuk, ezzel csökken a kudarcélmény, a gyermek együttműködési készsége növekszik. A bizalom megnyerésén keresztül a pozitív magatartásmintákat erősítjük, dicsérjük, a nem kívánatos magatartásformákat leépítjük. Mindezekhez nagymértékben hozzájárul a keresztény erkölcsi nevelés, amely során az alapvető emberi értékek (igazság, jóság, szépség, szeretet) közvetítésével elősegítjük, megalapozzuk, hogy kiegyensúlyozott, az élet minden területén egyéni képességeik szerint megfelelni tudó kreatív emberré váljanak. A hátrányos helyzetű gyerekek azonosulni tudnak a bibliai történetek szereplőivel, ezáltal sajátos helyzetük és önmaguk értékelése a nevelési céloknak megfelelően változik.

 

AZ ÓVODA SPECIALITÁSAI:

     Az óvoda irányítását valamint a gyermekek szakszerű nevelését-oktatását felsőfokú végzettségű óvodapedagógus látja el
     Az óvodai ellátás igény szerint logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, esetleg konduktor bevonásával folyik
    10 fős csoportok
    Családias, befogadó, szeretetteljes légkör
    Kertvárosi zöldövezetes környezet
    Angol - magyar kétnyelvűség
     Úszás oktatás biztosítása, a gyermekek szállítását egy kisbusszal oldjuk meg
    Külön óvodaudvarral rendelkezünk, ahol a gyermekek mozgási igényüket maximálisan kielégíthetik